Đang xử lý... (0%)
Save unprocessed video?
You can save unprocessed video if processing takes too long.
Delete video?
If you have not saved this recording, you will not be able to restore it.
Trying to reconnect
Không thể xử lý video trên máy chủ. Bạn có thể lưu "nguyên trạng" nhưng nó có thể gặp một số vấn đề về khả năng tương thích.
Error occurred while processing your video.
Your browser is not supported
To use this website, we recommend the latest version of Chrome or Firefox.
Đã xảy ra lỗi

Quay video trực tuyến

Video Recorder là ứng dụng trực tuyến của chúng tôi, dùng để ghi hình và chụp ảnh ngay trong trình duyệt của bạn. Ứng dụng đơn giản này có các thiết lập video và âm thanh rất linh hoạt. Nó có thể xử lý nhanh các tập tin của bạn, và cho phép bạn làm việc với các tập tin có độ dài bất kỳ.

Thiết lập linh hoạt

Bạn có thể cấu hình các tham số ghi hình chính ngay trong trình duyệt của bạn: chọn chất lượng, bật chế độ gương, hay thiết lập toàn màn hình. Bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng và giảm hiệu ứng tiếng vọng.

Ghi hình các video dài

Ứng dụng này có thể quay video dài. Bạn có thể lưu tập tin video đầu ra trên máy tính hoặc trong Google Drive hay Dropbox của mình.

Hoàn toàn bảo mật

Chúng tôi không tiết lộ hay truyền tải bất cứ dữ liệu nào đến bất cứ bên thứ ba nào. Bạn là người duy nhất có quyền truy cập các tập tin của chúng tôi.

Hoàn toàn miễn phí

Tất cả các tính năng đều hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần một máy tính, một trình duyệt và kết nối Internet ổn định, và thế là đủ.

Video Recorder

Một công cụ trực tuyến miễn phí cho phép bạn quay video và chụp ảnh với webcam của mình. Tất cả những thứ bạn cần là một webcam và một kết nối Internet tốt.

Đánh giá công cụ này
4.3 / 5 3520 phiếu